MENU
Aula_close Layer 1

Fravær

Hver måned laves der status på elevfravær. Vi vurderer alt fravær som opmærksomhedskrævende, og ser derfor på det enkelte barns årsager til fravær.

 

Ligger fraværet i en måned mellem 5-10% anser vi det for at være opmærksomhedskrævende.

Ligger fraværet på omkring 10%, vurderer vi det som bekymringskrævende.

Der vil derfor være særligt fokus på disse elevers fravær. Der vil således iværksættes drøftelse med elevens lærere, og der kan blive tale om en drøftelse på et RessourceTeammøde, og der vil være kontakt til hjemmet.

 

Ligger fraværet over 15% vil der øjeblikkeligt ske henvendelse til lærere, og hjemmet indkaldes til samtale herom.

 

Er der samarbejdsproblemer i forhold til hjemmet, kan indkaldelse til møde hos børnecentrets leder via e-boks være en mulighed. En anden mulighed kan være underretning.

Har vi i sjældne tilfælde elever med større bekymringskrævende fravær, vil det altid være i samarbejde med Frontteamet.

 

Der er fokus på korrekt indberetning af den enkelte elevs fravær.

Hele personalegruppen anvender samme forståelsesramme af de værdier der indtastes. Definitioner og forståelse ekspliciteres på lærermøder, og under introduktion af nye medarbejdere ud fra udarbejdet vejledning.

 

Fraværskoder til indberetning ved KMD

Sygdom:

Eleven er syg, hjemmet har kontaktet skolen og meddelt at eleven er fraværende.

Bekymrende fravær:

Eleven er fraværende, der er ikke meddelt fravær fra hjemmet, dette kan være hyppigt.

Ulovligt fravær:

Eleven er fraværende, der er ikke meddelt fravær og/eller årsag hertil.

 

Ekstraordinært fravær:

Der er givet 1 dag fri af klasselærer, eller der er bevilliget ekstraordinær frihed udover én dag af skoleleder

 

Anden godkendt undervisning:

Her anføres, hvis eleven er fraværende pga. sygdom, men hvor der foreligger handleplaner og opfølgning for tilbagevenden til skolen.

Endvidere anføres hjemmeundervisning såfremt dette er påkrævet, og godkendt af skoleleder også under denne kategori.

For sent fremmøde:

Eleven er ikke mødt op i klassen til tiden.

 

Gået før tid:

Eleven har forladt klassen eller skolen før han/hun har fri.