Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Fravær

Hver måned laves der status på elevfravær. Daglig leder får en seddel med alt fravær over 10%. Der skrives ud til de enkelte forældre via Aula. Er der umiddelbart ingen grund til fraværet indkaldes forældrene til et møde på skolen, hvor der i fællesskab laves en handleplan, så fraværet kan gå nedad.

Vi vurderer alt fravær som opmærksomhedskrævende, og ser derfor på det enkelte barns årsager til fravær.

Fortsætter en elevs fravær med at stige bliver der i fællesskab med forældre lavet en underretning til kommunen. 

 

 

 

 

Hvad betyder fraværet ?

Sygdom:

Eleven er syg, hjemmet har kontaktet skolen via Aula og meddelt at eleven er fraværende.

Bekymrende fravær:

Eleven er fraværende, der er ikke meddelt fravær fra hjemmet i Aula, dette kan være hyppigt.

Ulovligt fravær:

Eleven er fraværende, der er ikke meddelt fravær  i Aula og/eller årsag hertil. Fraværet bliver derfor ulovligt

 

Ekstraordinært fravær:

Der er givet 2 dag fri af klasselærer, eller der er bevilliget ekstraordinær frihed udover én dag af daglig leder Dorte Stangholm

 

Anden godkendt undervisning:

Her anføres, hvis eleven er fraværende pga. sygdom, men hvor der foreligger handleplaner og opfølgning for tilbagevenden til skolen.

Endvidere anføres hjemmeundervisning såfremt dette er påkrævet, og godkendt af skoleleder også under denne kategori.

For sent fremmøde:

Eleven er ikke mødt op i klassen til tiden.

 

Gået før tid:

Eleven har forladt klassen eller skolen før han/hun har fri.