Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af Holmeå Børnecenter

Holmeå Børnecenter består af en skoledel samt en dagtilbudsdel: SFO og Børnehave i Lindknud samt Vuggestuedel og Børnehavdel i Hovborg.

Daglig leder af Skoledelen er varetaget af Janus Harloff Lynggaard.  Skolen er beliggende i dejlige omgivelser i Lindknud, hvor vi er omgivet af natur, hvor vi i stor grad nyder at kunne inddrage naturen i skolens hverdag. Skoledelen har 7 fastansatte lærere og en udvalgt vikargruppe tilknyttet. 

I januar 2021 blev vi en filial af Brørupskolen, beliggende i Brøup. For Holmeå Børnecenter har sammenlægningen af de to skoler betydet, at vi har et samlet ledelsesarbejde med Skoleleder Helle Lauridsen som overordnet leder af hele organisationen. Ledelsen består af Skoleleder Helle Lauridsen, Janus Harloff Lynggaard, Ole Hansen, Kirsten Helene Hansen og Stine Bo Blenker. Kirsten Helene Hansen varetager ledelsen af vores SFO og Stine Bo Blenker varetager ledelsen af vores vuggestue og to børnehaver.

 

Skoledelen

Skoledelen går fra 0.-6 klasse. Vi har kun et spor, og små årgange.  Vi har et tæt tværfagligt samarbejde klasserne imellem. De små årgange giver ekstra mulighed for at vores elever er i mindre klasser, at de får mulighed for at få hurtigere hjælp samt at deres relation til de voksne er nær og dyb. Vores forældresamarbejde er dybt forankret og betyder rigtig meget for Børnecenteret. Ligeledes  er vi så heldige, at vi har en støtteforening , som bidrager og støtter vores daglige arbejde både i skole, dagtilbud og SFO. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen, og tonen i personalerummet er uformel. Her går vi op i at alle trives og har det godt, samt at vores elever lærer både fagligt og socialt.

På skolen går vi meget op i traditioner, som vi følger. Det være sig vores samarbejde med den lokale kirke i forhold til minikonfirmand, Lucia, julegudstjeneste,  og høstgudstjeneste. Ligeledes er vores samarbejde så tæt at vi ofte anvender kirken som lokale, i fx kristendomsundervisning og musik.

Skolen vægter at elever kommer på lejrskole i 6.årgang. Vi deltager i Skolernes sangdag, Smagens dag, Skolernes motionsdag og andre spændende tilbud.

Førskolegruppen begynder  sin færden på skolen den 1.4 2023 sammen med kendte voksne fra børnehaven. Førskolebørnene skal lære skolens lokaler at kende og det er ofte med stor spænding at de små nye kommende skolebørn træder ind i lokalerne på skolen.

 

SFO

Vores SFO har til huse på skolens matrikel Hovborgvej 1 i Lindknud. Vi har arbejdet rigtig meget med at gøre vores SFO attraktiv for de børn, der benytter dette tilbud. Vi har valgt at holde fisk , som børnene er med til at passe. Ligeledes er der en særlig vægt på udeliv med bål, gåture og haveaktiviteter.

 

Lindknud Børnehave

Lindknud børnehave har til huse i en helt ny børnehavedel beliggende på skolens matrikel, Hovborgvej 1 i Lindknud.

Denne børnehavedel blev indviet d. 30.8.19. og er nomineret til 27 børn.

Der samarbejdes mellem Dagtilbudsdele i hhv. Lindknud og Hovborg. Således er der traditioner som fx besøgsdage, påskefrokost, julegudstjeneste, fastelavnsfest og andre temaer på tværs af husene.

Vores kommende førskolebørn mødes i en fælles skolegruppe kaldet "Spiregruppen". Således er der tæt samarbejde mellem kommende skolebørn i hhv.  Lindknud og Hovborg, inden skolestart på skoledelen i Lindknud.

 

Hovborg Børnehave og Vuggestue

I Hovborg er der  en vuggestuedel og en børnehavedel. Der er to huse til dagtilbudet i Hovborg på adressen Holmeaavænget 2a, 6682 Hovborg. Der er tæt samarbejde mellem de to grupper, ligesom der samarbejdes mellem Dagtilbudsdele i hhv. Hovborg og Lindknud.