MENU
Aula_close Layer 1

Beskrivelse af Holmeå Børnecenter

Holmeå Børnecenter består af en skoledel samt en dagtilbudsdel: SFO og Børnehave i Lindknud samt Vuggestuedel og Børnehavdel i Hovborg.

Vi har fælles centerledelse og arbejder tæt sammen i hele børnecentret med fokus på kerneopgaven om vore fælles børn.

Således har vi fx et fælles sprogteam, Ressourcecenter, Trivselsvejleder, læringsagent samt Motorikvejleder.

 

Skoledelen

Består af et spor fra 0. til 6. klassetrin.

Vi har således en indskolingsdel og et mellemtrinsdel, dog arbejder vi tæt sammen både i teams omkring klasserne og arbejder på tværs af årgangene. Her kan bl.a. nævnes venskabsklasser, sammenlæsning i udvalgte fag og klasser og emneuger.

Skolegrupperne i børnehaverne i hhv. Hovborg og Lindknud deltager i flere af de aktiviteter, der oprindeligt udsprang af skoledelen, fx Smagens Dag og Skolernes motionsdag. Således er skolen, elever og voksne kendte når Førskolegruppen begynder på skolen pr. 1.4.

 

SFO

Vores SFO har til huse på skolens matrikel Hovborgvej 1 Lindknud. 

SFO'en råder over køkken., fællesrum, gymnastiksal, grupperum samt tilhørende aktivitetsrum med boksebold og bprdtenneis mm. Derudover legeplads samt grønne områder. 

I Lindknud børnehave er der tæt samarbejde med SFO, således samles grupperne ved dagens begyndelse og afslutning.

 

Lindknud Børnehave

Lindknud børnehave har til huse i en helt ny børnehavedel beliggende på skolens matrikel, Hovborgvej 1 i Lindknud.

Denne børnehavedel blev indviet d. 30.8.19. og er nomineret til 27 børn.

I Lindknud børnehave er der tæt samarbejde med SFO, således samles grupperne ved dagens begyndelse og afslutning.

Der samarbejdes mellem Dagtilbudsdele i hhv. Lindknud og Hovborg.

Fx mødes vores kommende førskolebørn i en fælles skolegruppe kaldet "Spiregruppen". Således er der tæt samarbejde mellem kommende skolebørn i hhv.  Lindknud og Hovborg, inden skolestart på skoledelen i Lindknud.

 

Hovborg Børnehave og Vuggestue, Regnbuen

I Hovborg er der såvel en vuggestuedel som en børnehavedel.

Der er to huse til dagtilbudet i Hovborg på adressen Holmeaavænget 2a, 6682 Hovborg.

Der er tæt samarbejde mellem de to grupper, således samles grupperne i samme bygning ved dagens begyndelse og afslutning.

Der samarbejdes mellem Dagtilbudsdele i hhv. Hovborg og Lindknud.

Fx mødes vores kommende førskolebørn i en fælles skolegruppe kaldet "Spiregruppen". Således er der tæt samarbejde mellem kommende skolebørn i hhv.  Lindknud og Hovborg, inden skolestart på skoledelen i Lindknud.

Vuggestuen har hver onsdag legestue, hvor forældre og børn er velkommen til at deltage. Legestuen finder sted i vuggestuen i tidsrummet 9.30-10.30. Der er ikke legestue jvfr. skolernes ferieplan.